Политика за поверителност

1. Въведение

Съдържанието в Настоящата политика описва каква лична информация събираме от Вас и как обработваме Вашата лична информация. Тази политика е подготвена съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, осигурява засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

2. Данни за администратора на лични данни

СТЕТРЕЙД ООД, EИК 205896849, със седалище и адрес в БЪЛГАРИЯ, гр. Габрово, бул. „Трети март“, 23, ет. 9 е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Данните за контакт СТЕТРЕЙД ООД са тел: +359 877333770 , e-mail: stetrade2020@gmail.com. По закон дружеството не е задължено да има длъжностно лице по защита на личните данни, затова запитванията относно личните данни следва да бъдат отправяни на посочените телефони и е-мейл адрес за връзка.

3. Цел на събиране на лични данни

СТЕТРЕЙД ООД събира лични данни от своите клиенти, необходими за реализиране на дейността на компанията предоставяне на преглед, анализ на ходила и стойка и изработка на ортопедични стелки.

4. Какви лични данни събираме

Кандидатите за работа сами преценяват какви данни да предоставят.

  • Име и фамилия
  • Телефон
  • Е-мейл
  • Местожителство

5. Правата на Лицата относно Личните им данни

Имате право:

  • да поискате копие от личните си данни
  • да проверите точността на съхраняваните лични данни за вас
  • да коригирате или допълните личните си данни
  • да поискате личната ви информация да бъде изтрита
  • да бъдат уведомени за нарушение на сигурността на личните им данни
  • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда – Ако смятате, че са нарушени Ваши права, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да се обърнете към съда

Ще обработим заявката Ви относно Лични данни в рамките на 30 дни от датата на получаване на вашата заявка. Заявките ви за изтриване на лични данни ще изпълним в срок от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или българското законодателство не изисква допълнително съхранение.

 

6. Срок на съхранение на Лични данни

Личните Ви данни се съхраняват и обработват САМО от оторизирани за целта лица. Ако сте предоставили съгласие за маркетинг цели, данните Ви се съхраняват при нас, до поискване на тяхното изтриване. 
Ако не сте предоставили съгласие за маркетинг цели, то данните Ви се съхраняват за период от 6 месеца.

7. Непълнолетни лица

Нашите услуги се използва само от лица над 18-годишна възраст, не събираме лични данни на лица под 18-годишна възраст. Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18-годишна възраст, ние ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

8. Промени на Политиката за защита на личните данни

Условията в нашата Политика за защита на лични данни могат да се променят периодично. Всички промени ще бъдат публикувани в уебсайта ни https://stetradebalance.bg/

9. За Връзка с Нас

За възникнали Въпроси и искания относно нашата политика за защита на лични данни, Ако искате да получите достъп, да изтриете или да поправите личната си информация, моля свържете се с нас: е-мейл адрес: stetrade2020@gmail.com Адрес: ул.Серес 8Б, гр. Велико Търново, България

Scroll to Top